Historie zámku

Zámek a dřívější tvrz je spjat nejen s tzv. vnější kolonizací okrajových oblastí Českého království, ale i s auto-moto a zbrojařským průmyslem díky rodině Janečkových.

Kvasinský zámek vznikl coby pozdně renesanční tvrz, kterou založil Bedřich z Vlkanova někdy po roce 1608. Uvažuje se, že před ní zde mohl stávat poplužní dvůr. Roku 1653 tvrz získal řád Bosých Karmelitánů z klášteru Panny Marie Vítězné v Praze a přestavěl ji na trojkřídlý jednopatrový barokní zámek.

Ve 2. čtvrtině 19. století se v rámci celkové empírové a klasicistní přestavby za rytíře Antonína Slivky ze Slivic a jeho sestry Anny přidalo další patro s dřevěnou věžičkou na hlavní budově a na ostatních křídlech půdní polopatra. Také nechal vysvětit kapli sv. Antonína Paduánského. V roce 1874 za barona z Valbelly se přistavěl objekt k hlavní budově na severozápadním nároží s loveckým sálem a na něj navazující zimní zahrada. Za Viléma Königswartera byla zřejmě zřízena dřevěná kuželna v parku u křižovatky, která byla kvůli dezolátnímu stavu stržena v 90. letech 20. století, dosud po ní zůstaly zděné základy.

V letech 1928 - 1929 za Františka Karla Janečka byl postaven dům zahradníka napojený na skleníky táhnoucí se podél zdi od zimní zahrady. Vzhled interiéru zámku pochází především z 19. a 20. století v historizujícím stylu.<br>

Zámek je významný pro dějiny automobilové, motocyklové a zbraňové, neboť František Karel Janeček, který si jej vybral v r. 1928 za rodinné sídlo, byl spolu se svým otcem Františkem Janečkem zakladatelem slavné značky JAWA a Janečkových zbrojovek! Naproti zámku u vlakového nádraží přestavěl pilu a začal zde vyrábět automobily JAWA, za komunistů byla továrna předána značce Škoda Auto, která zde panuje dodnes.
František Karel Janeček odsud uprchl po Mnichovu a zachránil před Němci slavný vynález - nástavec na běžnou pušku, díky kterému se dal prostřelit pancíř tanku! Celou 2. světovou válku strávil v Británii pod krycím jménem Littlejohn a pracoval pro MI6. Poté se už do vlasti trvale nevrátil a dobu komunistického útlaku prožil v Kanadě.
Za 2. světové války zůstala na zámku bydlet manželka Jindřiška s pěti dětmi, ukrývala zde zaměstnance "nesprávného" rodového původu, kteří by v pražských továrnách byli Němci snadno vypátráni, a šatila a živila ruské parašutisty, kteří se ukrývali v místních lesích. Po válce jí komunisté "poděkovali" tím, že jí zabavili veškeré nemovitosti a vyhnali ji i s nejmladším synem Petrem na ulici. Obcházeli dům od od domu a museli prosit o přístřeší, nakonec z Kvasin došli až do 15km vzdálené Jedlové v Orlických horách.
V restitucích se majetek vrátil rodině Janečkových ve značně osekané podobě, automobily JAWA byly protiprávně sloučeny se zbrojovkami a znárodněny Benešovými dekrety, ačkoliv se na ně neměly vztahovat; rodině tím pádem připadly pouze lesy zdevastované kůrovcovými a větrnými kalamitami, rozpadlé hájovny a zdevastovaný a vybydlený zámek Kvasiny s propadlými střechami, zničenými okny, zplesnivělými zdmi.. nejlépe dopadla kaple, která sloužila jako sklad pomočených matrací a nočníků.
Od 90. let se o zámek stará Soňa Klímová-Janečková, vnučka Františka Karla Janečka. Po částech, po segmentech opravuje zámek a vymýšlí pro něj nové a nové aktivity :)

Významná data

1608 - Založení tvrze Kvasiny

1706 - Dokončena přestavba na barokní trojkřídlý zámek

19.st. - Klasicistní přestavba

1928 - Panství koupil F.K. Janeček a založil u zámku továrnu na auta JAWA

1992 - V restitucích zámek navrácen rodině Janečkových v dezolátním stavu

2011 - Otevřena galerie